Sporák

product Category: Žulové Desky "Skály"


Na skladě: neomezeně
Velikost Skála

Barva:Barva

Výrobce: Rogovskoe


Rogovský
Hustota, kg / m3 2641
Pórovitost, % 1,8
Absorpce vody, % 0,34
Pevnost v tlaku, Mpa 126,7
Koeficient snížení pevnosti při nasycení vodou 0,8
Koeficient odolnosti proti mrazu při 50 cyklech 0,86
Otěruvzdornost, cm3 1,1
Tvrdost podle Moose 6-7